Årets Asklepiospristagare Theresia Akhlaghi (t v) och Keivan Javanshiri.

Theresia Akhlaghi får priset på 10 000 kronor för »Bästa projektarbete« med titeln »Risk stratification in smoldering multiple myeloma«. Hennes forskning gäller förstadiet till indolent multipelt myelom samt de riskfaktorer och riskprofiler som bidrar till progression från förstadiet till cancersjukdomen. 

Genom sin forskning bidrar hon med en viktig pusselbit inom diagnostik, behandling och prognos för patienter med förstadium av multipelt myelom, enligt prisutdelarna. Theresia Akhlaghi har bland annat kunnat identifiera två nya riskfaktorer för tidig progression till multipelt myelom samt skapa en ny modell som möjliggör riskstratifiering för progression.

Keivan Javanshiri, som är AT-läkare vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet, får sitt pris på 15 000 kronor för »Bästa vetenskapliga artikel«. Titeln är »Atherosclerosis, hypertension, and diabetes in Alzheimer’s disease, vascular dementia, and mixed dementia: prevalence and presentation«. Studien lyckas visa att Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, tvärtemot vad man tidigare antagit, inte har samma riskfaktorer och patogenes.

Vinnarna av Asklepiospriset tar emot sin utmärkelse vid KUFs medlemsdag & vintergala i Svenska Läkaresällskapets hus den 14 december.