Två av tre mottagare av utmärkelsen »Bästa AT-handledare i Region Örebro«: Georgios Alexopoulos (t v) och Martin Johansson. Saknas på bild: Olesia Borovikova. Foto: Ebba Elfstrand

Utmärkelsen till Georgios Alexopoulos motiveras som följer: 

»Aldrig har en känt sig så trygg som när man har Georgios vid sin sida! När man som AT-läkare ska handlägga patienter med svår psykisk sjukdom krävs eftertänksamhet, tid för reflektion och bra stöd av seniora kollegor – allt detta bidrar Georgios till med bravur. Man får snabbt en trygg känsla av att hans dörr står öppen för frågor, även utanför satta handledningstider. Georgios är utmärkt på att undervisa och inleder planering för vidare handläggning med frågan ’Vad tycker du att vi ska göra?’ – en av de kanske viktigaste faktorerna för att stimulera inlärning. Han är helt enkelt en förebild för hur en bra handledare bör vara!«

Valet av pristagare nummer två motiveras så här:

»Martin Johansson – trädgårdsmästaren i Lindesbergs grönsaksland. I en mycket välbalanserad blandning av de senaste rönen och beprövad erfarenhet har Martin varit en essentiell del av undervisningen i den kliniska vardagen. Som kapten på avdelningen har Martin givit en klar och koncis bild av hur man bör handlägga internmedicinska patienter. Som bakjour är Martin tillmötesgående och ställer upp för oss nybörjare, ser man en bakjour på akuten är det oftast Martin som är där och hjälper till. Har man lyxen att få Martin som sin alldeles egna handledare kan man räkna med veckovisa träffar där man får kloka råd och konstruktiv kritik. Vi vill tacka en stor läkare på ett litet sjukhus!«

Olesia Borovikova, pristagare nummer tre, får priset för insatser och egenskaper som: »Kort och koncist handledarskap; Stor kunnighet inom sitt område; Holistisk bild av patienten; Förmedlar trygghet och förtroende; Finns alltid där om man behöver hjälp; Svarar alltid med realistisk bedömning; Öppnar upp och främjar för utveckling – och för att hon alltid hjälpt oss på plats när vi känt oss otillräckliga med dessa akuta bukar!«