Cecilia Merk (t h) tar emot priset av GOF:s Charlotte Bratthäll.

ST-läkaren Anders Ekström, Karlskrona, belönades också med ett stipendium av samma slag. GOF:s forskningsstipendier delades ut, i samverkan med Roche, vid föreningens årsmöte den 15 november.

Stipendium för årets bästa avhandling inom GI-onkologi utdelades, i samverkan med AMGEN, till specialistläkare Otilia Leon, Skånes universitetssjukhus.

Vid årsmötet invaldes också Maria Albertsson, Bengt Glimelius och Jan-Erik Frödin som hedersmedlemmar i föreningen.