Medarbetare på Avdelning 74 gläds åt utmärkelsen.

Avdelning 74, där barn och ungdomar mellan 0 och 18 år kan vårdas akut, har utvecklat ett snabbspår – »röda mattan« – för att patienterna eller deras vårdnadshavare ska kunna kontakta mottagning eller avdelning direkt under hela dygnet utan att behöva passera akuten. Åtgärden minskar väntetider och förebygger oro.

Initiativet till snabbspåret, som infördes på mottagningen redan 2014, togs av flera kollegor på avdelning 74, bland dem Fredrik Stenius, då barnläkare, sedermera verksamhetsområdeschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

– Vi ville förbättra omhändertagandet av de långvarigt sjuka barnen. Framförallt har vi fokuserat på bemötande och att vara tillgängliga, både när det gäller telefonkontakt och besök, berättar han i ett pressmeddelande från Region Stockholm.

– Det här arbetssättet blir tryggare och lugnare för alla. Förut låg det mer på vårdnadshavaren att avgöra om de sökte hjälp för något som berodde på barnets grundsjukdom eller om något annat felade, eftersom det avgjorde vart de hänvisades. Nu kan de som fått remiss till de olika snabbspåren vända sig till avdelningarna eller mottagningen för akut vård oavsett, säger Fredrik Stenius.