Sophia Zackrisson.

Hon får utmärkelsen »för sitt framgångsrika forskningsarbete med bland annat 3D-mammografi och artificiell intelligens för att utveckla nya bilddiagnostiska metoder för cancersjukdomar och screening av bröstcancer«.

»Sophia Zackrissons vetenskapliga insatser och systematiska utvecklingsarbete pekar mot en framtid där människa och datorer lär av varandra för ännu bättre diagnostik av bland annat bröstcancer«, enligt motiveringen till priset, som delas ut av Cancerfondens forskningsnämnd för femte året i rad.