Thorbjörn Svensson, radiolog i Skövde, är 2019 års bästa handledare, enligt AT-läkarna. Foto: Bild och media/Skaraborgs sjukhus

Valet av pristagare motiveras av AT-läkarna enligt följande:

»När Tobbes kvittrande gotländska ekar i akutkorridoren vet man att nattjouren är räddad. Varje nattpass vallfärdar han från läkarexpedition till läkarexpedition och önskar god kväll. Tryggheten själv när man inte kan se skillnad på fekalom, terratom eller kondylom är att det endast är ett samtal bort till vår kära raukande radiolog!«