»Lärorikt och roligt att jobba med henne«

Maja Eriksson Östman, får handledarpriset för att hon »… på ett engagerat och trevligt sätt handlett många av AT-läkarna på akuten. Relevanta motfrågor och att följa med in på undersökningsrum och förklara är viktiga delar i vår utbildning som Maja bidragit med. Att jobba med Maja har varit lärorikt och roligt! En trevlig kollega som många av oss gärna arbetar mer med!«

»Härlig personlighet, bidrar till bra stämning«

Tina Uppström, valdes till bästa AT-handledare med följande motivering:

»Trots att det känns som att hon har en miljon bollar i luften tar hon sig alltid tid för att svara på frågor, utan att det känns som att man stör. Hon upplevs fortfarande kunna sätta sig in i rollen som AT-läkare och förstår och hjälper till med det som känns svårt och jobbigt. Är en härlig personlighet och bidrar till att stämningen på kliniken är så bra och välkomnande.«

»Respekt även för basala/dumma frågor«

Erik Nilsson, blev AT-läkarnas val till priset därför att:

»Den AT-grupp i Karlskoga som slutar våren 2020 har bara gott att säga om följande person och läkare. Med humor, hög kompetens och ett trevligt bemötande har följande person gjort det lättare att klara av det ofta tungrodda arbetet som infinner sig i början på läkarkarriären. Du har en förmåga att förstå och sätta dig in i vår situation samt bemöter oss med respekt även när vi ställer mycket basala (läs: dumma) frågor som vi säkert borde kunna besvara själva men som under ett ansträngt jourpass innebär en temporär hämning av ens kognitiva funktioner. Du inger trygghet och när vi har lagt på luren efter ett upplysande samtal med dig känns läkaryrket för en stund inte längre som fel karriärval, utan känslan att det finns en äldre kollega med dina fina kvalitéer ger oss inspiration att kämpa vidare. Vi kommer inte alla välja att bli ortopeder, men vi kommer alla ha fina minnen från vår ortopedplacering och för oss är du ortopeden som vi väljer. Tack för ditt stöd under vår AT, Erik Nilsson.«