Forskningen säkrad för Björn Redfors. Foto: Johan Wingborg

Det gäller ERC Starting Grand, ett stöd från Clinical Trials Center, Cardiovascular Research Foundation i New York, som innebär cirka 15 miljoner kronor i forskningsanslag till den utvalde.

Björn Redfors hoppas genom sin forskning klarlägga händelseförloppet när delar av hjärtmuskeln tillfälligt stängs av vid en akut hjärtinfarkt. Arbetet kan på sikt leda till bättre behandling för infarktpatienter.

– Det känns förstås jätteroligt, säger Björn Redfors i ett pressmeddelande. Att få ERC:s Starting Grant ger mig möjlighet att i lugn och ro bygga upp min forskargrupp.