Pontus Karling – rosad för vass insats.

– Jag har alltid tyckt att interaktionen med studenter på avdelning varit roligt. I och med regionaliseringen av läkarprogrammet vid Umeå universitet så fick jag i uppdrag att vara med att ta fram en kurs i klinisk förberedelse på termin 5. Den kursen har jag nu genomfört 44 gånger (22 terminer), berättar Pontus Karling på universitetets webbsida.

Han kommer ihåg när han gick en av de första kurserna på läkarprogrammet i Linköping som använde sig av problembaserat lärande (PBL) utifrån en modell från MacMaster i Kanada.

– Jag trivdes bra med den pedagogiken där en stor del av undervisningen byggde på att vi studenter lärde av varandra, tillägger han.