Anna-Carin Olin, vinnare av 2020 års Arvid Carlsson-pris omgiven av (fr v) Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park, Leif Johansson, styrelsens ordförande, AstraZeneca, Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande, Sahlgrenska Science Park, Jens Nielsen, VD, BioInnovation Institute. Foto: Emelie Asplund

De får utmärkelsen från Sahlgrenska Science Park för att ha utvecklat forskningsinstrumentet PExA (Particles in Exhaled Air), för mätning av sjukdomsmarkörer i utandningsluft för olika typer av luftvägssjukdomar. PExA-teamet får priset »för att de förvandlat akademisk tvärfunktionell forskning till en marknadsförd lösning som adresserar det ökande behovet av biomarkörsidentifiering och tidig diagnos av lungsjukdom genom icke-invasiv mätning av de små luftvägarna«, enligt motiveringen till priset.