Pieter van Wyk, Mikael Birge och Linn Westin valdes till bästa AT-handledare vid KS.

Pieter van Wyk får priset därför att han:

»Är vänlig, pedagogisk och mycket kunnig. Tar sig alltid tid för att undervisa både AT-läkare och studenter, även på akutrummet. Delar gärna sina vittspridda kunskaper inom kirurgin med exempel från verkligheten. Stöttar AT-läkarna till att ta initiativ att öva på larm och akuta situationer. En engagerad handledare som står för god handledning, ger personlig feedback och dessutom tar tillfället i akt att ge korta föredrag när det är lugnt på avdelningen.«

Nomineringen för Mikael Birge lyder:

»Mån om undervisning, ger stort ansvar med bra stöd. Fantastisk handledare både professionellt och personligt! Månadsvisa möten med tydlig inriktning för medicinsk utveckling. Hjälper genom goda råd men också genom stort professionellt nätverk.«

Linn Westin blev vald till bästa handledare eftersom:

»Linn var alltid tillgänglig och lätt att diskutera med. Gick gärna med om man behövde hjälp med bedömning. Var otroligt närvarande och samtidigt pedagogisk när vi hade akut sjuka patienter. Linn behåller sitt lugn och är dessutom ett föredöme i bemötande mot både patient, anhörig och övrig vårdpersonal.«

Hjärtligt tack till alla pristagarna från AT-läkarna vid Karolinska universitetssjukhuset!

(Text skriven av Vilhelmina Ullemar, numera leg. läkare efter AT på KS Solna.)