Sara Banegas, verksamhetschef för Ekerö vårdcentral, och Heidi Stensmyren, avgående ordförande för Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

Under Läkarförbundets fullmäktige delades flera utmärkelser ut. Hederspriset »Läkare som leder« gick till Sara Banegas, verksamhetschef för Ekerö vårdcentral. Enligt motiveringen har hon visat prov på framgångsrikt ledarskap som har lett till positiva nyckeltal för Ekerö vårdcentral. Samtidigt är hon en aktiv röst i vårddebatten som inte är rädd för politiska diskussioner. Sara Banegas har även ett fackligt förflutet och har enligt motiveringen varit en stor inspirationskälla för kollegor intresserade av chefskap. Priset är på 25 000 kronor.

Jill Taube, Heidi Stensmyren och Maria Zetterlund Gustafsson. Foto: Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande gick till Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson som grundat nätverket »Vem tar hand om doktorn«. Enligt motiveringen är deras ansats »empowerment« som bygger på att läkaren tar tag i sin egen situation och sin hälsa. »De lyfter fram bra initiativ och inspirerar Läkarförbundets medlemmar«, står det. Även här är prissumman 25 000 kronor.

Elin Ekdahl. Foto: Sveriges läkarförbund

Under fullmäktige delades även Osborne Bartley stipendiet ut till Elin Ekdahl, vice ordförande i SLF student. Osborne Bartley var en stridbar fackföreningsman i Göteborg och sedermera ordförande i såväl Läkarförbundet som SACO. Elin Ekdahl får stipendiet på 5 000 kronor och i motiveringen står det bland annat: »Genom sin förmåga att sätta sig in i den lokalt aktivas situation och samtidigt bibehålla det nationella perspektivet har Elin knutit den lokala verksamheten närmare studentförbundets förbundsstyrelse, och ökat samarbetet mellan de lokalt och de nationellt aktiva«.