Tobias Alfvén – årets bästa ST-läkarhandledare.

Nomineringen motiveras enligt följande:

»Tobias är en uppskattad kollega och medarbetare på Sachsska. Han har stor arbetskapacitet och en bred kunskapsbas som genomsyras av hög vetenskaplig förankring, vilken han gärna delar med sig utav till sina kollegor, inte bara som kliniker utan även som forskare. Som handledare är han lyhörd och uppmärksam på ens frågor och kommer med bra tips och råd och förbättringsområden.

»Man märker att Tobias trivs på jobbet. Han har alltid fullt fokus på barnens bästa, men han kan också känna av stämningen på arbetsplatsen och lätta upp en tuff arbetsdag med en och annan anekdot. För oss ST-läkare är Tobias ett stabilt stöd och en god förebild som vi mer än gärna delar en arbetsdag med. Därför tilldelar vi Tobias pris som årets ST-handledare 2020«.