Artor Pogosean, Årets regionala fiLUR.

I motiveringen betonas att Artor Pogosean står för ett gott bemötande och skapar delaktighet. Sedan år 2018 utses Årets regionala fiLUR av Läkarutbildningsrådet (LUR) vid Sahlgrenska akademins studentkår. Det är ett handledarpris som särskilt fokuserar på kliniskt verksamma handledare ute i Västra Götalansregionen. Tanken med handledarpriset är att särskilt lyfta fram handledare ute i regionen som givit dig det »lilla extra« i sin undervisning. Motiveringen till årets pris lyder: »Jag nominerar Artor för ett mycket gott bemötande under medicinkursen. Förutom ett glatt humör såg Artor till att man var delaktig under sin avdelningsplacering genom att ställa frågor om olika tillstånd, analys av EKG eller provsvar, berätta om ett spännande patientfall, assistera vid ingrepp eller helt enkelt fylla tiden med en miniföreläsning om vad som helst om det var lite långsamt på avdelningen. Man kände sig verkligen som en del av teamet!«