Amanda Lundkvist och Anna Svanberg; pristagare ht19/vt20 (fr vä t hö i främre raden) och Magdalena Elfwén, Pouria Farsani och Magnus Redin; pristagare vt19/ht19 (fr vä t hö i bakre raden). Foto: Johan Adelgren

Läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, har utsett Magdalena Elfwén (Capio VC Ringen), Pouria Farsani (VO internmedicin, Södersjukhuset) och Magnus Redin (Bollmora VC) till bästa kliniska handledare under kursen vt19/ht19 och Amanda Lundkvist (VO internmedicin, Södersjukhuset) och Anna Svanberg (VO Akutmedicin, Södersjukhuset) under kursen ht19/vt20. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset den 25 november 2020. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6.