Anders Jans och Henrik Ahlin

Priset för årets bästa AT-handledare från Karlskoga lasaretts AT-läkare delades ut till Henrik Ahlin, distriktsläkare på Karolina vårdcentral med motiveringen:»Vi skulle vilja nominera en läkare som arbetar inom allmänmedicin. Det var till en början inte lätt att förstå att han arbetade som distriktsläkare när han ena stunden höll föreläsningar om ögonsjukdomar, andra gången om önh och tredje gången uppdatera om covid-läget. Att ha honom som bakjour var som en balsam för själen – man kände sig alltid trygg och lugn vid konsultationen. Här fanns det inga dumma frågor -( eller?) och man fick alltid ett klokt svar. Han är alltid glad och driven av att lära ut. Med ovanstående motivering skulle vi därmed vilja utse Henrik Ahlin som årets handledare.«

Anders Jans fick ta emot handledarpriset både från AT-läkarna på Lindesbergs lasarett och från AT-läkarna på Universitetssjukhuset Örebro. AT-läkarna på Lindesbergs lasarett gav följande motivering:

»En person vars kompetens endast överträffas av hans trevliga bemötande. Denna person tar sig alltid tid att besvara alla frågor på ett genomtänkt och utbildande vis, han är alltid mån om att oerfarna läkare trivs och får möjlighet att lära sig mer. För detta och att han alltid möter alla funderingar med ett välkomnande leende vill vi i AT-gruppen från mars 2019 utse Anders Jans till årets handledare.«

AT-läkarna på Universitetssjukhuset Örebro gav följande motivering: »Anders handledarskap präglas av ett stort engagemang och ett smittsamt intresse för kirurgin som specialitet. Särskilt uppskattat är hans outtröttliga förmåga att på ett tryggt och ödmjukt sätt inkludera oss AT-läkare i verksamheten, får oss att tro på vårat eget värde, vår kunskap, så att det i sin tur bidra till en mer effektiv och utvecklande lärandemiljö. Han tar sig alltid tid för att resonera, förklara och uppmuntra.Oavsett om det är på morgonronden, på akutrummet eller i op-salen kan vi alltid lita på att Anders ser våra färdigheter som en tillgång. Dessutom är han alltid en tillförlitlig och kompetent resurs när det blir extra svårt. Respektfullt, och med en trevlig ton, undervisar Anders på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Det är därför med stor glädje vi vill utse Anders Jans till en av Region Örebro läns bästa AT-handledare.«

Handledarpriset består av en vandringspokal och ett inramat diplom med motivering.