SCIF:s (Sveriges centralförening för idrottens främjande) forskningspris i idrottsvetenskap delas ut för »högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott«.

Kristofer Hedman, ST-läkare i klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping och docent i experimentell klinisk fysiologi, får priset på 50 000 kronor som varje år går till en »yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning«.

Kristofer Hedman forskar på hur fysisk aktivitet och konditionsträning påverkar kroppen, och i synnerhet hjärtat, både hos friska och hos patienter, hos otränade och elitidrottare.

– Min idrottsrelaterade forskning har bland annat studerat vilka anpassningar i hjärtat som sker hos kvinnliga konditionsidrottare på elitnivå, hur blodtryck i vila är relaterat till hjärtförstoring hos amerikanska idrottare och hur hjärtstorlek påverkar EKG-utseende i vila. Tidigare i år publicerade vi också de första moderna referensvärdena för blodtryck under arbete.

Motiveringen lyder: »Kristofer Hedmans forskning bygger vidare på Sveriges långa och stolta tradition av idrottsfysiologi, inom såväl elit- som motionärsidrott och med stor internationell spridning, vilket är tydligt vid besök i forskningsmiljöer utomlands. Kristofer Hedman har redan lyckats föra traditionen vidare genom framgångsrik forskning inom tillämpad idrottskardiologi, bland annat genom samarbeten både inom Sverige och med världskända experter i idrottsfysiologer och idrottskardiologer vid Stanford University«.