Sandra Lindström, ST-läkare på kvinnokliniken Ryhov och Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening. Utmärkelsen uppmärksammas med diplom, ljusstake och blommor. Foto: Anna Tillberg

För tredje året i rad delas utmärkelsen ut och denna gång föll valet på Sandra Lindström som nominerats av läkargruppen på Kvinnokliniken. Läkarföreningen vill uppmärksamma läkare som i sitt dagliga arbete bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara kollegiala, omtänksamma och generösa med sitt kunnande, sin erfarenhet och tid.

Motiveringen lyder: »Sandra har under sina (hittills) få år på kliniken varit en starkt drivande kraft för att förbättra läkarnas arbetsmiljö. Specialiteten innebär ibland mycket tuffa situationer där det inte slutar väl för barnet eller den födande kvinnan. Som ansvarig läkare kan bördan att bära efter ett sådant fall vara förlamande. Sandra Lindström har med sina kollegors bästa för ögonen inte bara initierat en kamratstödjarfunktion där ”första hjälpen” till drabbad kollega ges, utan också ”reflektionsstund” med professionell handledning för klinikens alla läkare en gång i månaden. Hon tar sin roll som lokalt fackligt ombud på allvar och driver angelägna arbetsmiljöfrågor för sina kollegors räkning. Att Sandra dessutom alltid är engagerad och positiv i kontakten med såväl patienter, kollegor som övrig personal, gör henne till en värdig mottagare av utmärkelsen Årets kollega.«