Foto: Samuel Unéus

– Jag är mycket glad och hedrad över att få motta detta pris. Tarmcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige och som årligen drabbar nästan 7 000 personer. Tyvärr har sjukdomen fortfarande en hög dödlighet så detta är ett område där det verkligen går att göra stor skillnad för patienterna, säger Anna Martlingi ett pressmeddelande från Cancerfonden.

Hennes forskning spänner över diagnostik, behandling och rehabilitering, och hon har varit ledande i att utveckla nya behandlingsstrategier som har lett till förbättrad överlevnad och livskvalitet för patienter med tarmcancer.

Cancerfondens motivering lyder: »För framstående forskning om tjock- och ändtarmscancer, sjukdomar som drabbar ca 7000 personer varje år i Sverige. Kirurgen Anna Martlings forskning ger patienter idag en ökad chans till bot eller längre överlevnad med god livskvalitet. Nu leder hon nya studier för att minska risken för återinsjuknande i tarmcancer och för att med precisionsmedicin identifiera de patienter som har mest nytta av en specifik behandling.«