Alya Alsadi, ST-läkare i kirurgi, blev framröstad med motiveringen: »När man jobbar med Alya vet man att man har gott stöd oavsett vad som händer. Hon frågar ofta om det är något man funderar på eller behöver hjälp med, och hjälper engagerat till med allt från kluriga patientfall till handledning av praktiska moment. Hon tar inte över uppgiften utan stöttar oss AT-läkare till att klara den själv med handledning. Hon lämnar tydlig och konstruktiv feedback som är otroligt viktig för ens utveckling som AT-läkare, och som gör att man tryggt växer in i läkaryrket.«