Alla ST-läkare i allmänmedicin i region Västerbotten har under hösten haft möjlighet att nominera sina handledare. Styrelsens val i år föll på Soheyla Asbaghi-Sandström. Här följer den motivering som hennes ST-läkare gav nomineringen:

»Utifrån sina erfarenheter från många års arbete som distriktsläkare i glesbygd, tätort och på flera olika arbetsplatser delar hon generöst med sig av kunskap, erfarenheter, förhållningssätt, förmågor och stöd. Det kan gälla praktiska tips såsom undersökningsteknik, omläggningar eller egenvårdsråd till patienter, hon är en mästare på att uppfatta och finnas tillgänglig för frågor, att förklara och anpassa informationen till mottagaren. Vi bär nog alla med oss särskilt goda råd och välavvägda ord som fått betydelse för oss i vår yrkesutveckling, ’som Soheyla brukar säga …’ eller ’Soheyla berättade en gång om …’. Detta gör henne också till en omtyckt medarbetare och ett självklart nav på arbetsplatsen, vare sig hon svarar på frågor från patienter, medarbetare, studenter, handleder en eller flera ST-läkare eller en ny kollega på bakjourslinjen lyckas hon på något sätt alltid fortsätta vara tillgänglig, ödmjuk och nyfiken. Hon deltar i och uppmuntrar fortbildning och utbildningsaktiviteter, ordnar studiebesök på Försäkringskassan och engagerar sig i våra individuella studieplaner. Hon är dessutom på alla sätt en inspirerande förebild som läkare och medmänniska och ett etiskt, professionellt och empatiskt föredöme. Kort sagt, en värdigare vinnare av detta pris och erkännande har vi svårt att tänka oss.«