Varje termin delar avgångsklassen på läkarprogrammet i Linköping ut ett vandringspris som kallas Kandidat Kork. Detta delas ut till en föreläsare eller handledare som tack vare sin pedagogik lyckats att få även »den mest korkade kandidaten« att förstå.

Priset förra terminen gick till Anna Spångeus som är biträdande professor och specialist inom internmedicin och endokrinologi. Motiveringen lyder:

»Anna har föreläst på såväl prekliniska som kliniska terminer. Genomgående har hon haft en fantastisk struktur och en tydlighet som gjort det lätt för oss studenter att följa med och förstå det hon lär ut. Genom ett simpelt men briljant upplägg på hennes föreläsning under termin 4 lyckades hon etsa fast en återkommande illustration på våra näthinnor och med denna förklara hela kalciumbalansen. Anna har dessutom haft ett fint och engagerat bemötande som handledare för de av oss som haft turen att träffa på henne under VFU. Vi ser henne som en eldsjäl som brinner för att vi ska komma ut som kunniga kollegor. Läkarprogrammet och dess studenter behöver fler som henne!«