Till höger ses Charlotte Millde Luthander och till vänster ST-läkare Ängla Mantel. Foto: Susanna Eriksson

Utmärkelsen tilldelades Charlotte Millde Luthander i december förra året med följande motivering: »För att hon ser oss, lyssnar på oss och låter oss ta en naturlig plats i det kliniska arbetet. Hon är en varm kollega, handledare och människa som ständigt förmedlar kunskap, uppmuntrar till små och stora framsteg samt ger naturlig återkoppling. Hon är en förebild för oss alla!«