Bengt Linderoth får priset »för sitt framgångsrika och mångåriga arbete inom neuromodulation och funktionell neurokirurgi«.

Ett av mottagarens unika drag, skriver INS, är att han trots kliniskt arbete på heltid som neurokirurg också parallellt drivit avancerad preklinisk forskning med flera doktorander, postdoktorer och gästforskare inom området. Linderoth har också samarbetat med ett flertal andra forskarlab, både i Sverige och utlandet. Fokus har legat på elektrisk stimulering i centrala nervsystemet mest mot olika smärttyper, men också mot tremor, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och liknande.

Bengt Linderoth har publicerat mer än 140 originalartiklar och fler än 100 bokkapitel och översikter.

Ett mångårigt forskningssamarbete har utförts med professor Robert Foreman vid Departement of Physiology, Oklahoma University USA, där Linderoth också är adjungerad professor i fysiologi. Robert Foreman belönas samtidigt med Bengt Linderoth 2021. Utdelningsceremonin sker vid INS världskongress i Barcelona, Spanien i maj 2021.