AT-rosen röstas fram årligen av Region Västmanlands AT-läkare och delas ut till den handledare som utmärkt sig gällande stöd och pedagogiska insatser för sjukhusets AT-läkare.

Ebba Velander, ST-läkare. Foto: Linda Zaheri

Ebba Velander, ST-läkare på kirurgkliniken i Västerås får 2021 års utmärkelse med motiveringen: »Ebba har med stort engagemang tagit ansvar för kirurgblocket under AT-utbildningen. Från start har Ebba ordnat med en välplanerad och inspirerande introduktion, samt ett strukturerat schema för samtliga AT-läkare. Under covid-19 har hon snabbt kunnat ändra i scheman, ordna placeringar och ersatt utbildningsmoment med digitala lösningar för att säkerställa en givande kirurgplacering. Hon är dessutom pedagogisk, närvarande och låter AT-läkaren utföra praktiska moment under handledning på ett sätt som stimulerar ytterligare intresse inom kirurgi. Därför vill vi hylla Ebba med årets AT-ros!«

Åsa Söderström, AT-samordnare. Foto: Sofia Sundin

Åsa Söderström, AT-samordnare, får AT-rosens hederspris med följande motivering: »Under AT så kan mycket kännas främmande och man är alltid ny på jobbet. Mitt i allt detta finns det dock en starkt lysande stjärna som visar vägen. En hjälpande hand som bara är ett mail eller en dörrknackning bort. Hon möjliggör att vi kan fokusera på vår utbildning och våra patienter, och det är guld värt. Utan Åsa skulle inte AT i Västmanland vara så bra som den är i dag. Därför förtjänar hon årets, och egentligen alla kommande, AT-rosor!«