Utmärkelsen ges till medlem som gjort betydande insatser för sällskapet och givit värdefulla bidrag till experimentell och klinisk forskning om hypertension. Lars Hjalmar Lindholm har tidigare även utnämnts till den förste hedersmedlemmen i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2019 för sina betydande insatser gällande forskning, klinik och undervisning inom hypertoniområdet. Lindholm har tidigare varit ISH:s president samt redaktör för dess nyhetsbulletin.