Niklas Landberg och Johan Nilsson

De får priset för sina respektive avhandlingar »Cell surface markers as therapeutic targets in myeloid leukemia« (Niklas Landberg) och »Dissecting nasopharyngeal cancer. Studies on prerequisites for antigen-specific active immunotherapy« (Johan Nilsson).

I sin avhandling påvisar Niklas Landberg ett flertal nya ytstrukturer på de elakartade cancercellerna som kan möjliggöra effektivare behandling för de patienter som blivit resistenta mot ordinarie behandling. Vid den särskilt elakartade varianten akut myeloisk leukemi definierar Niklas Landberg också en ny möjlig angreppspunkt där förhoppningen är att kunna utveckla riktade behandlingar som både minskar biverkningar och i bästa fall botar sjukdomen. Avhandlingen har väckt internationell uppmärksamhet och Niklas Landberg är nu gästforskare på ett forskningslaboratorium vid Stanford University i USA.

Johan Nilsson, överläkare på Skånes universitetssjukhus, har i sitt arbete undersökt cancertumörer från nässvalget och använt ny kvantitativ teknik. Han har identifierat immunologiska markörer, relaterade till ett virus, vilka är potentiellt relevanta för prognos och val av behandling. Johan Nilsson har experimentellt studerat hur särskilda nanopartiklar skulle kunna användas som transportörer för att förstärka en vaccinationseffekt.

Anna-Greta Crafoords pris instiftades 1982 och delas ut årligen av stiftelsen Locus Medicus med hjälp av Läkarsällskapet i Lund.

– Det är en stor glädje att kunna tilldela Niklas Landberg och Johan Nilsson pris för bästa avhandling i en mycket hård konkurrens, säger Margareta Troein, ordförande i Läkarsällskapet i Lund och professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, i ett meddelande från universitetet.