Lars Westberg
Karolina Skibicka. Foto: Johan Wingborg
Per Svenningsson. Foto: Ulf Sirborn/KI

Arvid Carlsson-fonden har beslutat att för år 2020 tilldela professor Per Svenningsson vid Karolinska institutet stiftelsens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda. Per Svenningsson belönas för sina innovativa integrerade djurexperimentella och kliniska studier avseende Parkinsons sjukdom och depression. Priset utgörs av ett diplom och ett forskningsanslag om 700 000 kronor.

Samtidigt beslutade fonden att tilldela docent Karolina Skibicka och professor Lars Westberg, båda vid Göteborgs universitet, var sitt anslag om 400 000 kronor. Karolina Skibicka belönas för sina studier av den centralnervösa regleringen av födointag och Lars Westberg för sina studier avseende inflytandet av oxytocin på beteende.

Utdelningsceremonin kommer att äga rum i Göteborg och samordnas med utdelningen av 2021 års anslag så snart pandemin så tillåter.