Ana Rita Vieira Monteiro och Jennifer Sjödin. Foto: Pâmela Bastos och Britt-Marie Aro

Ana Rita Vieira Monteiro är ST-läkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm. Hon ska besöka Birkbeck, University of London, Storbritannien, för att delta i en forskningsgrupps arbete med projektet »the Smart Gaming Campaign« som syftar till att främja oproblematiskt dataspelande hos ungdomar och vuxna.

Jennifer Sjödin, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri, ska studera hur man vid enheten för psykosomatik och konsultationspsykiatri på New York Presbyterian hospital vid Columbia University Irving Medical Center vårdar psykiatriska patienter med somatisk samsjuklighet eller som presenterar psykiska besvär som somatiska symtom.

Cullbergstipendiet finansieras av stiftelsen Natur & Kultur och är uppkallat efter initiativtagaren Johan Cullberg. Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri för utlandsvistelser under två till fyra veckor i syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. Årets pristagare delar på 85 000 kronor i resestipendier att nyttja så snart det blir möjligt igen med tanke på pandemin.