Foto: Fotogruppen SÖS

Handledarpriset »Guldkornet« delas årligen ut till en specialistläkare i Stockholm som förgyllt vardagen för medlemmarna. Det är Sylf Stockholms underläkare själva som nominerar. Vinnaren det här året blev Lina Sjödin, specialist i ortopedi och AT-studierektor på Södersjukhuset. Underläkarnas motivering lyder:

»Lina arbetar outtröttligt för att AT-läkarna på Södersjukhuset ska få den bästa möjliga utbildningen. Hon är pedagogisk, driven, men kanske främst av allt så väljer hon att prioritera oss AT-läkare framför alla andra.

Mitt under brinnande pandemi så är det en självklarhet att vi ska få samma stöd och backning som vi hade fått under vilken annan tid som helst. Under brinnande pandemi så är det en självklarhet att våra utbildningstillfällen ska drabbas i minsta möjliga mån. När detta ändå oundvikligen sker, så går hon alltid den extra milen. Hon löser e-utbildningar, möten, föreläsningar. Hon ordnar så att vi får tillgång till interaktivt utbildningsmaterial online.

Lina är en person vars glada humör är orubbligt. Hon är varm och framför allt genuin. Det finns ingen annan person som vi med handen på hjärtat hade valt att rekommendera för denna utmärkelse framför Lina, hon är ett riktigt Guldkorn i en vardag som senaste året varit fyllt av allt annat än korn av ädla metaller.«