Hon får utmärkelsen med motiveringen: 

»Helena Ernlund utses till Årets allmänläkarvän 2020 för att hon under ett exceptionellt år av kaotisk och föränderlig pandemi tålmodigt och aktivt har stöttat primärvårdens arbete. Genom sitt engagemang och deltagande i otaliga möten med chefsläkare och medicinskt ledningsvariga läkare på länets vårdcentraler har hon uppmuntrat och hjälpt till med utformningen av  rutiner för att hantera en turbulent och ny klinisk vardag. Som biträdande smittskyddsläkare har Helena ständigt funnits tillgänglig och redo att svara på våra frågor – aldrig längre bort än ett covidsäkrat videosamtal.«