Bo Carlberg forskar till stor del om blodtryck och behandling av hjärt–kärlrelaterade sjukdomstillstånd. Han arbetar som universitetslektor och disputerade 1993 på en avhandling om stroke och utnämndes till docent 2007. 

»Bo Carlberg är en mycket värdig mottagare av Margareta och Eric Modigs pris 2021«, konstaterar styrelsen för Kungliga Skytteanska samfundet som förvaltar priset, i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

»Margareta och Eric Modigs pris« delas ut till förtjänt forskare eller organisation verksam inom den medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis forskning inom ögats, hjärtats eller lungans område. Förslag till pristagare lämnas av professorer och docenter inom fakulteten, och prissumman är för närvarande 200 000 kronor.