Susanne Malander, gynonkolog, överläkare och Sahar Salehi, kirurg.

Susanne Malander får priset i Region Skåne och Sahar Salehi i Region Stockholm-Gotland.

Helena Svensson, som arbetar som koordinator för standardiserade vårdförlopp på Sundsvalls sjukhus, får priset i Region Västernorrland.

Susanne Malander uppmärksammas för sitt engagemang för att patienter med gynekologisk cancer ska få bästa möjliga och moderna behandling enligt de senaste forskningsrönen. Hon uppmärksammas även för sin forskning kring äggstockscancer, vilken har bidragit till förbättrad diagnostik som medfört att patientens risk för återfall minskat, skriver Nätverket mot gynekologisk cancer i ett pressmeddelande. Sahar Salehi uppmärksammas för sitt stora engagemang för sina patienter och sin raka och tydliga kommunikation. Hennes arbete som kirurg, läkare och forskare bidrar till att kvinnor med gynekologisk cancer både får en större chans till överlevnad och en bättre livskvalitet efter cancern, skriver nätverket.

Nätverket mot gynekologisk cancer vill med priset uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Pristagare utses per region, men inte nödvändigtvis från alla regioner varje år.