Foto: Tove Smeds

Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund får Bundy Academy’s stora pris på 3 miljoner kronor. Han tilldelas priset för sin forskning i vilken han studerar processer i hjärtat som är involverade i både inflammation och läkning efter en hjärtinfarkt. Forskningen handlar om att förstå de negativa effekterna av inflammation och att utveckla en ny behandling som kan motverka dessa effekter och förbättra hjärtfunktionen. Forskningen bedrivs i en forskargrupp som kombinerar undersökningar av patienter som drabbats av hjärtinfarkt och studier i möss för att hitta och modulera sjukdomsprocesser som är relevanta för patienterna.

Stiftelsen Bundy Academy har till uppgift att stödja forskning till unga postdoc-forskare, som har disputerat vid Lunds universitet inom disciplinerna kardiologi och neurologi. Det stora priset på 3 miljoner kronor instiftades 2020 och ska tilldelas en person som tidigare mottagit akademins forskningspris för unga forskare (lilla priset). 

– Alexandru Schiopu har visat mycket stor skicklighet, både vetenskapligt och med att utveckla sin egen forskargrupp, samt etablerat nationella och internationella samarbeten, säger Margaretha Grind Bundy, ordförande i Bundy Academy’s styrelse, i ett pressmeddelande från universitetet.