Varje år nominerar ST-läkarna inom BUP i Sverige en person som genom sitt agerande inspirerat och motiverat dem till att fortsätta inom verksamheten.

Motiveringen lyder: »Gabriel är för närvarande den ende fasta överläkaren på den neuropsykiatriska sidan på BUP i Jönköping. Det är ett stort ansvarsområde och med stor entusiasm handleder Gabriel läkare, sjuksköterskor och psykologer som behöver stöd och vägledning, samtidigt som han behåller sitt lugn och alltid är positiv. Även om belastningen är otroligt hög känner man sig alltid välkommen in för småfrågor som uppkommer i vardagen. Gabriel handleder på ett tydligt sätt och uppmuntrar i svåra situationer«.