SSPAC främjar forskning och simulerar nationella och internationella kontaktytor inom området pankreas- och periampullär cancer. Claes Jönsson var en av grundarna av föreningen 2012 och dess första ordförande.

»Det arbete Claes Jönsson gjorde med att bygga upp föreningen och etableringen av kontakt med Cancerfonden har varit helt avgörande för att det nu är en stark och viktig sammanslutning med läkare och forskare inom området«, skriver SSPAC.