Uppdrag psykisk hälsas (SKR) »Psynk-pris« i kategorin »Gnet« går till Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Psynkpriset delas ut för insatser kring psykisk hälsa, där »psy« syftar på psyke, och »synk« står för insikten om behovet av en bred och synkroniserad ansats i det psykiska folkhälsoarbetet. Priset i »gnet«-klassen ges till någon som envist och ihärdigt har arbetat för psykisk hälsa.

Lennart Levi får priset med motiveringen: »För att Lennart Levi enträget och med stort och långt personligt engagemang ökat kunskapen i samhället om psykiska besvär och tidiga insatser. Han har berikat såväl forskning och sjukvård som politik och den allmänna kunskapsnivån i samhället på ett fördömligt sätt. Hans ovärderliga kunskaper om stress och stresshantering är fortfarande högst relevanta, inte minst nu i pandemitider.«