Elisabeth Nagy, anestesi- och intensivvårdsläkare och Cecilia Larsson, anestesisjuksköterska.

Varje år delas priset ut till en läkare och en sjuksköterska. 

Elisabeth Nagy får priset med motiveringen: »Med uppmuntran och stort tålamod tar du dig tid för handledning av juniora kollegor i den kliniska vardagen. Du är mån om vår utveckling och ser till att vi alltid går hem med nyvunna kunskaper efter ett pass med dig. Ditt medicinska liksom kollegiala stöd ger oss trygghet och inspiration.«

Motiveringen för Cecilia Larsson lyder: Med positivitet och professionalism stöttar du alltid oss, oavsett var i karriären vi är, och vi tillåts att växa in i vår yrkesroll. Ditt engagemang, din glädje och trygghet på Akutsektionen gör dig ovärderlig för oss alla.