ST-läkarnas motiveringar lyder: »För sin outtröttliga entusiasm, tydliga struktur och uppmuntrande inställning«; »Finns alltid tillgänglig för att hjälpa till, förklara och undervisa på individanpassad nivå«; »Pedagogisk och påläst«; »Internrondens höjdpunkt – Dagens Lucas!«.