Medicinska föreningen Jönköping överlämnade ett diplom samt en gåva till Johan Gyllensvärd för sin insats som handledare. Foto: Amna Syed

Medicinska föreningen Jönköping vid Linköpings universitet tar varje termin emot nomineringar för terminens handledare från läkarstudenter som gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i Region Jönköpings län. Denna termin fick Johan Gyllensvärd, barnläkare på länssjukhuset Ryhov, ta emot utmärkelsen med följande motivering: 

»Johan är en utmärkt VFU-ansvarig läkare som med gott bemötande och den i särklass trevligaste personligheten gör att barnplaceringen blir en otroligt givande och rolig sådan. Med god handledning för han studenten vidare i sitt lärande och är mån om att man ska lämna kliniken med nya erfarenheter. Man får som student undersöka patienterna allt mer självständigt med Johans trygga röst bredvid sig. Johan är engagerad, lättsam att gå med och han höjer stämningen. Han ser till att schemat flyter på för studenten och att man får ut maximalt av sina veckor på kliniken. Johan ser studenten som en i teamet och inkluderar i tankegången så man känner sig utmanad och stimulerad. Stort tack Johan för alla lärdomar!«