Överläkare Johan Raud. Foto: Benjamin Klintström

Motiveringen till priset lyder: »Med sitt tålmodiga, trevliga och inbjudande sätt är Johan alltid en uppskattad handledare, bakjour och kollega. Oavsett tid på dygnet blir varje konsultation ett givande lärotillfälle, och hans lugn och lyhördhet ingjuter trygghet även hos den mest oerfarna primärjouren. Det finns alltid tid för reflektion över enskilda patientfall eller läkaryrket i stort, och med många anekdoter från sitt yrkesliv har han blivit en betydelsefull mentor och förebild för läkare i början av sin karriär.«

»Johan har under halvåret på kirurgen varit en otrolig tillgång till oss nya läkare. Som oerfaren läkare kan det ibland vara svårt att se skogen för alla träd. Vi famlar ofta i mörkret i hopp om att slutligen hitta rätt. Patienten presenterar sina symtom och vi försöker passa in dom i en lista vi lärde oss för flera år sedan. Med Johan som handledare blir det lättare. Han har en förmåga att få oss att inte bara se till den ögonblicksbild patienten presenteras med utan får oss att lyfta blicken och se hela sjukdomens förlopp. Hans vänliga och humoristiska sätt bjuder in till givande diskussioner där han ofta generöst delar med sig av personliga anekdoter och livserfarenheter. Johans glädje för läkaryrket är uppenbar och mycket smittsam. Oavsett vilken läkare jag väljer att bli önskar jag att Johan finns med på ett hörn och sticker in med kloka råd längs vägen.«