Ervin Toth och Henrik Thorlacius.

Henrik Thorlacius, professor i kirurgi och Ervin Toth, docent i gastroenterologi, båda vid Skånes universitetssjukhus, har som första svenskar valts in som hedersmedlemmar i den japanska föreningen för gastroenterologisk endoskopi (JGES). Endast ett litet fåtal har fått samma utmärkelse i Europa.

»Den här utmärkelsen visar att svensk endoskopi kan hävda sig internationellt och är ett resultat av ett gediget och långsiktigt samarbete mellan endoskopienheten i Malmö och japanska endoskopister«, skriver Henrik Thorlacius till Läkartidningen.