Motiveringen till utmärkelsen lyder: »Med mod, nyfikenhet, idérikedom och en liten portion civil olydnad har han under de senaste åren i stället för att knyta näven i fickan valt att visa vägen till hållbar sjukvård med primärvården som bas. Principerna om kontinuitet, avgränsning och rimlig arbetsmängd för att möjliggöra långsiktigt personligt ansvar genomsyrar hans ledarskap. Genom tillit till, och stark lojalitet med, sin personal och deras förutsättningar att göra ett bra arbete har han åstadkommit överlägsen kvalitet jämfört med de i övrigt rådande strategierna ekonomiska incitament och detaljstyrning.Flera komponenter i hans strategi har spridits över hela landet och metoden ’hemsjukhuset’ har blivit ett ofta omnämnt föredöme i arbetet med våra sköraste äldre«.