Amanda Arnell, Marion Humbert, Elin Jones, Piotr Nowak och Klara Sondén.

Fonden stöttar unga forskare och forskning kring behandling, vaccin och prevention mot hiv och aids vid svenska universitet och sjukhus. Nu har man delat ut anslag till följande forskare:

Amanda Arnell, med stud, forskar­amanuens, Göteborgs universitet, har tilldelats 100 000 kronor för projektet »The use of artificial intelligence (AI) in cervical cancer screening in HIV+ women«.

Marion Humbert, PhD, postdoctoral researcher, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kronor för projektet »T-cell immunity in perinatally HIV-1 infected children undergoing antiretroviral treatment«.

Elin Jones, ST-läkare, Karolinska institutet, har tilldelats 200 000 kronor för projektet »Hiv-behandling av gravida kvinnor och dess inverkan på immunförsvaret och barnets utveckling«.

Piotr Nowak, specialistläkare infektionssjukdomar, senior forskare, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kronor för projektet »The impact of microbiome and HIV-reservoir on immunological response to vaccination against SARS-CoV«.

Klara Sondén, MD, PhD, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kronor för projektet »Travel to subtropical and tropical areas as indicator of HIV risk – a study of febrile patients«.