Vinnarna av handledarpriset Marlene Sonnleitner (t v) och Payam Khalili (t h), här med Madeleine Liljegren, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och Sveriges yngre läkares förening. Foto: Jonas Lilleberg Eriksson

Vartannat år delar Läkarförbundet ut handledarpris till två pristagare »som genom handledning och klinisk instruktion bidragit till att unga läkare ges möjlighet att växa in i den kliniska läkarrollen«. I år gick priset till Marlene Sonnleitner, specialistläkare i allmänmedicin, vårdcentralen i Sunne, Värmland, och Payam Khalili, specialistläkare i internmedicin och kardiologi, Centralsjukhuset i Karlstad, Värmland.  

Priset delades ut vid Läkarförbundets studierektorskonferens den 9 september.

Läs även: Ny modell för ledarskaps-ST ska bana väg för fler läkarchefer