Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren. Foto: Kenneth Rouna

Sophia Zackrisson är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om att utveckla nya bilddiagnostiska metoder för cancersjukdomar och screening av bröstcancer. 

Pia Maly Sundgren, professor i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet, forskar om nya sätt att använda magnetkameraundersökningar av hjärnan vid olika sjukdomstillstånd, som till exempel hjärntumörer.

Prismotiveringen lyder: »Dessa två forskare har med innovativa teknologier som förenar olika discipliner och forskningsperspektiv banat vägen för framtidens bilddiagnostik med fokus på bröstcancerscreening och behandling av hjärntumörer.«