Aleksander Mathé, professor vid Karolinska institutet i Stockholm, har som förste svensk tilldelats det amerikanska Brain & Behavior Research Foundations Colvin Prize för sin forskning inom behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression. 

I forskningen har man visat att en kroppsegen substans, neuropeptid Y (NPY), är sänkt i hjärna och ryggmärgsvätska från deprimerade patienter och att låg NPY-halt tyder på ökad risk för självmord. Forskningen visar också att NPY given som nässpray lindrar symtom vid PTSD och depression.

Priset delas ut i New York den 29 oktober.