Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anders Hyltander arbetar som strateg med att bland annat utveckla life science och AI på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han prisas för sitt arbete med att utveckla ett träningsverktyg där oerfarna kirurger med hjälp av virtual reality kan utveckla sina kunskaper i titthålskirurg.

– Det känns fantastiskt roligt att det här har uppmärksammats. Priset är ett erkännande av det arbete vi gjort och av den idé som burit oss genom detta; att öka patientsäkerheten och kvaliteten. Det är oerhört tillfredsställande att kunna göra skillnad just där, säger han i ett pressmeddelande från universitetssjukhuset.

Arvid Carlsson Award är ett pris som Sahlgrenska Science Park delar ut i Nobelpristagarens namn i syfte att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap.