Foto: Akademiska sjukhuset

Peter Nygren och Rolf Larsson får priset för att under lång tid ha arbetat med hela kedjan från grundforskning till innovation och bättre cancerbehandling för patienter.

– Vi är glada och tacksamma för att vår translationella forskningslinje, från molekyl till människa, uppmärksammas med detta pris. Vi har tidigt satsat på att använda storskaliga cellbaserade metoder och olika modellsystem för att hitta och karaktärisera möjliga nya cancerläkemedel i syfte att till slut kunna undersöka deras effekt i patienter, säger Rolf Larsson, överläkare vid avdelningen för klinisk farmakologi och professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset. 

– Steget från upptäckter i laboratoriet till kliniska studier på patienter är långt och svårt med stor risk för misslyckanden och det kräver både stort finansiellt stöd och hjälp med genomförandet, säger Peter Nygren som är överläkare vid sektionen för onkologi, blod- och tumörsjukdomar och professor vid institutionen för im­munologi, genetik och patologi.

Priset delas också med Joachim Gullbo, docent, och nu verksam i USA, tidigare verksamhetschef vid onkologkliniken, Akademiska sjukhuset.

Uppsala universitet delar årligen ut »Hjärnäpplet« till forskare eller forskargrupper för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i en innovation.