Foto: CMIV/Linköpings universitet

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap, Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) tilldelas Erna Ebelings pris 2021. Han belönas för »framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion«. 

Priset delades ut av Svensk medicinteknisk förening på Medicinteknikdagarna den 5–6 oktober.